Vinhomes Imperia Hải Phòng: Dân di dời được đảm bảo quyền lợi

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, UBND quận Hồng Bàng đã tiến hành kiểm kê, thẩm định và phê duyệt để tổ chức hỗ trợ tái định cư cho 1321 hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng (khu dự án Xi măng cũ).

Tháng 11/2016, UBND quận tích cực công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nhanh chóng di dời, kết quả đạt được đến ngày 15/11/2016 các hộ dân đã chấp nhận di dời và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

khu-tai-dinh-cu

Khu tái định cư dự án Vinhomes Riverside Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025 để xây dựng Khu tái định cư và Nhà ở xã hội Dự án khu Đô thị Xi măng Hải Phòng, ngày 28/10/2015 UBND quận Hồng Bàng đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu tái định cư và nhà ở xã hội dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng tại Quyết định số 1805/QĐ-UBND. Theo đó, Khu tái định cư và nhà ở xã hội Dự án khu đô thị Xi măng Hải Phòng nằm trên địa bàn phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng với diện tích 14,45 ha.

Quá trình di dời dân không hề dễ dàng, hầu hết các hộ dân tái định cư đều yêu cầu được tái định cư tại chỗ. Tuy nhiên, theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND của UBND TP về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Q. Quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến 2025 không có quỹ đất TĐC tại chỗ. Do đó quy hoạch TĐC và nhà ở xã hội cho dự án KĐT xi măng Hải Phòng được bố trí tại khu vực phường Sở Dầu.

Khi có quyết định khu tái định cư chính thức, đa số người dân đều đến phường để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Sau khi nhận tiền hỗ trợ, người dân đều làm cam kết bằng văn bản về việc bàn giao mặt bằng, di chuyển sau khi nhận được thông báo giao đất tái định cư hoặc nhận được thông báo giao đất ở mới.

Đối với các ý kiến kiến nghị của các hộ dân về đất, vật kiến trúc, UBND quận sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh, lập phương án bổ sung. Phương án TĐC chưa được tính toán trong phương án đã được phê duyệt sẽ được UBND Quận Hồng Bàng hoàn thiện và có quyết định phê duyệt bổ sung sau.