Tiến hành giải phóng mặt bằng Vinhomes Imperia Hải Phòng

Tháng 11/2015, Quận Hồng Bàng vẫn nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu dự án phức hợp Vinhomes Imperia Hải Phòng. Tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án. Việc giải phóng mặt bằng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần quan trọng đối với sự phát triển của Phường Phượng Lý cũng như Quận Hồng Bàng và Thành Phố Hải Phòng.

Theo Quyết định số 2010/QĐ – UBND thành phố hải Phòng, dự án quy hoạch không có khu đất tái định cư nên không bố trí định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án. Do đó vị trí khu đất tái định cư được thực hiện phía Tây đường cầu Bính thuộc phường Sở Dầu. Tại đây nơi tái định cư sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ của các hộ dân phải di dời.

mat-bang

Mặt bằng khu dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng

Sau khi di dời, các hộ dân sẽ được chuyển đến khu tái định cư có diện tích lên đến 14,4 ha, được chia thành nhiều lô với các diện tích đa dạng gồm 40m2, 50m2,  60m2 và 70m2. Các hộ đủ điều kiện sẽ được giao đất tái định cư và đóng thuế theo quy định của pháp luật. Đối với các hộ nhận tiền mà không nhận lô đất tái định cư sẽ được hỗ trợ bằng 30% kinh phí bồi thường nhưng không quá tối đa 400 triệu đồng và tối thiểu không dưới 180 triệu đồng.

Các hộ mặt đường Hà Nội và cầu Bính sẽ được ưu tiên bố trí tái định cư ở vị trí có mặt đường rộng hơn. Giá bồi thường, hỗ trợ về đất ở được áp dụng theo giá đất cụ thể theo từng vị trí đất quy định tại Quyết định số 2353 ngày 13-10-2015 của UBND thành phố về phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Với sự tập trung cao của quận và phường nỗ lực giải phóng mặt bằng, tính đến ngày 4-11, UBND quận Hồng Bàng hoàn thành công tác kiểm kê đối với 1267 hộ dân trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án. Trong đó, đợt 1 hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và thông qua phương án đến 400 hộ dân. Đợt 2 phê duyệt đối với 867 hộ trước ngày 15-11. UBND quận đã họp, xin ý kiến thành viên Tổ công tác liên ngành thành phố, thống nhất đề xuất trình UBND thành phố về nguyên tắc tính toán bồi thường trên cơ sở nguồn gốc sử dụng đất do UBND quận Hồng Bàng xác định để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup cũng lập xong dự án đầu tư và được giao một phần mặt bằng; đồng thời, đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án… phấn đấu khởi công Dự án khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng vào dịp cuối năm nay.